Despre programul Casa Verde 2019

casa verde 2019

În cadrul programului Casa Verde 2019 statul a alocat un buget de 120 de milioane de euro pentru instalarea de sisteme fotovoltaice. Noutatea acestui an este că cetățenii care vor aplica pentru program pot livra surplusul de energie în rețeaua națională, astfel putând recupera o parte din investiție.

Persoanele fizice interesate de alimentarea cu energie verde pot primi de la stat 20 000 de lei pentru instalarea de sisteme fotovoltaice, însă această sumă nu trebuie să reprezinte mai mult de 90% din costul total.

Pentru a obține fondurile din partea statului beneficiarul trebuie să își aleagă un instalator validat de Administrația Fondului de Mediu cu o cerere de finanțare, copie după actul de identitate, un extras de Carte Funciară recent (maximum 30 de zile) și documente prin care să dovedească lipsa restanțelor în ceea ce privește taxele și impozitele.

În 90 de zile beneficiarul trebuie să obține acordul furnizorului său de energie. După ce va fi publicată lista instalatorilor aprobați pe site-ul AFM pot fi depuse cererile la firmele specializate.

Dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate și documentele sunt conforme instalatorul va rezerva suma solicitată. În cazul în care instalatorul nu înscrie avizul tehnic de racordare în cel mult 90 de zile solicitantul pierde dreptul de a semna contractul de finanțare.

Dacă avizul este transmis la timp, AFM va semna contractul de finanțare nerambursabilă cu beneficiarul. Proiectul trebuie realizat în termen de 8 luni de la data semnării contractului.

Programul Casa Verde 2019 are 3 etape pe parcursul cărora sunt finanțate atât elementele necesare unui sistem fotovoltaic, cât și instalarea acestuia.

În prima parte a calendarului s-au înscris operatorii care pot instala acest tip de sisteme; etapa a început în ianuarie.

Începând cu luna martie s-au putut înscrie persoanele fizice interesate de acest program, după ce și-au ales un instalator validat de către Fondul de Mediu. După validarea dosarelor se trece la instalarea sistemului – în acest an programul vine cu posiblitatea de a livra surplusul de energie în sistemul național.

Articole similare

Meniu