Care este ținta de energie regenerabilă pentru statele UE și România

energie regenerabilă

Comisia Europeană a revizuit în creştere ţinta de energie regenerabilă pentru anul 2030 a României, comparativ cu ce şi-a asumat Guvernul de la Bucureşti. Înainte de a judeca dacă această ţintă este excesivă sau nu, merită văzute asumările şi recomandările pentru celelalte state membre.

Ținta Comisiei Euroepene pentru anul 2030 este ca cel puţin 32% din consumul de energie să fie obţinut din surse regenerabile. Fiecare ţară membră a trebuit să realizeze un plan naţional integrat energie-mediu (PNIESC-planul naţional integrat pentru energie şi schimbări climatice, pentru România) pe care să-l prezinte Bruxelles-ului, cu ţinta naţională.

“Uniunea trebuie să își păstreze și să-și consolideze poziția de lider mondial în domeniul energiilor regenerabile. Aceasta nu este doar o chestiune de securitate a aprovizionării și o politică responsabilă  în faţa schimbărilor climatice. Este, de asemenea, un imperativ de politică industrială de a exploata pe deplin potențialul de creştere “verde”.

Aproximativ o treime din statele membre au prezentat ţinte ambițioase, cu Danemarca, Estonia, Spania, Lituania și Portugalia în prim plan, care au prezentat o creștere semnificativă a contribuţiilor lor

Cu toate acestea, există încă un decalaj la nivelul UE28. În conformitate cu planurile naţionale actuale, în loc de cel puțin 32%, ţinta la nivelul întregii Uniuni pentru anul 2030, ponderea energiei regenerabile ar atinge între 30,4% și 31,9% în 2030.

România s-a dus la Bruxelles cu o ţintă de 27,9% pentru 2030, considerată de opinia publică interesată de subiect din ţară drept inacceptabilă pentru Bruxelles, mai ales în condiţiile în care acum a ajuns la 24%, deci “progresul” ţării noastre şi efortul său la atingerea ţintei continentului ar fi mai mici comparativ cu potenţialul său real.

“A înălța semnificativ nivelul de ambiție pentru 2030, până la o pondere a energiei din surse regenerabile de cel puțin 34 %, aceasta fiind contribuția României la atingerea țintei Uniunii privind sursele regenerabile de energie pentru 2030, în conformitate cu formula indicată în anexa II la Regulamentul (UE) 2018/1999.

A include în planul plan național integrat final privind energia și clima o traiectorie orientativă care să cuprindă toate punctele de referință menționate la articolul 4 litera (a) punctul 2 din Regulamentul (UE) 2018/1999 în conformitate cu ponderea menționată, dat fiind că este necesară intensificarea eforturilor în scopul atingerii acestei ținte în mod colectiv.

A prezenta politici și măsuri detaliate și cuantificate care sunt conforme cu obligațiile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului, pentru a permite realizarea acestei contribuții la timp și în mod efficient din punctul de vedere al costurilor.

A spori nivelul de ambiție în sectorul încălzirii și răcirii, în scopul atingerii țintei orientative incluse la articolul 23 din Directiva (UE) 2018/2001, și a institui măsuri adecvate în scopul atingerii țintei pentru transporturi stabilite în planul național integrat privind energia și clima și în conformitate cu articolul 25 din Directiva (UE) 2018/2001.

A institui măsuri pentru simplificarea procedurilor de acordare de licențe și autorizații și a furniza detalii suplimentare privind cadrele favorabile pentru autoconsumul de energie din surse regenerabile și comunitățile de energie din surse regenerabile, în conformitate cu articolele 21 și 22 din Directiva (UE) 2018/2001.

sursa: e-nergia.ro

Articole similare

Meniu